ÜRÜNLER & HİZMETLER

Muhtelif Rakorlar

Gemilerdeki yangın hortumlarının liman vb. yerlerde bulunan su tesisatına bağlanmasına yarayan elemanlardır.

Deniz Kuvvetlerinin 216-0000-42 1 0-003-001 numaralı şartnamesine ve TS 2323 standardına uygundur. Ara Rakorların Çalışma Basıncı : 16 kg/cm2

-