Yangın Y/S & Yangınla MÜcadele ÜRÜNLERİ

TURBO NOZUL

Yangın hortumlarına verilen basınçlı suyu istenilen yönde püskürtmeye yarayan, C tipi veya 1 ½" rakorla kullanılabilen, sis yapma, akışı hızlandırma ve köpük atabilme özelliği olan açma ve kapama düzeneğine sahip yangın hortumu rakoruna takılan armatürdür. Türkiye'de ilk defa %100 yerli olarak Ekimas tarafından üretilmektedir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 216-000-4210-008-000 numaralı teknik şartnamesine uygundur.

Stok No (NSN Number): 4210-27-062-9029
EK-10392 (Type T1300)

Özellikler

Deniz suyuna dayanıklıdır

Malzeme Cinsi: Alaşımlı Aluminyum

Nozul rakoru: MS58 Pirinç veya Alaşımlı Aluminyum olup TS 2323/4'e uygundur.

3 kademelidir

Test basıncı 16 Bar

Çalışma basıncı 6 Bar

6 Bar basınçta Solid ve pulvarize olarak su akış miktarları;

1. Kademe en az 130 lt/dk

2. Kademe en az 235 lt/dk

3. Kademe en az 400 lt/dk

Su Atma Mesafeleri;

1. Kademe 6 bar basınçta solid olarak en az 24 mt

1. Kademe 6 bar basınçta 110° 'ilk atış açısı ile pulvarlze olarak en az Bmt

2. Kademe 6 basınçta solid olarak en az 29 mt

2. Kademe 6 bar basınçta 110° 'lik atış açısı ile pulvarize olarak en az 9 mt

3. Kademe 6 bar basınçta solid olarak en az 33 mt

3. Kademe 6 bar basınçta 110° 'lik atış açısı ile pulvarize olarak en az 9,5 mt

FOM MİKSERİ (MELANJÖR)

Akaryakıt yangınlarında, köpük oranlayıcı ve karıştırıcı işlevi olan bir armatürdür. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 202-0000-4210-011-000-A numaralı şartnamesine uygundur.

Stok No (NSN Number): 4210-27-043-5157
EK - F1000

Özellikler

DIN 14384 standardına uygun olarak,deniz suyuna dayanıklı bronz gövdeli (Rg5) veya alaşımlı Aluminyum malzemeden üretilmektedir. Giriş ve çıkış rakorları TS 12258 C tip sabit rakorlardır. En az 5 BAR basınçta 400 lt/dk köpük kapasitesi vardır. Gövde üzerinde % 1 ile % 6 arasında köpük oranlayıcı vanası bulunmaktadır. Rakorlu emiş hortumu ürün ile birlikte verilmektedir.
Malzeme Cinsi: Cusn5Zn5Pb5

İdaktör (EJECTER)

Yüzer araçlarda, yangın ile mücadele esnasında kullanılan söndürme suyunun veya oluşacak hasar/yara sonucu geminin herhangi bir bölmesine dolan sıvının tahliyesi maksadıyla kullanılan malzemedir.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 216-0000-4320-003-000-A numaralı teknik şartnamesine uygundur.
Türkiye'de ilk defa EKİMAS tarafından 100% yerli olarak üretilmiş ve yıllardır başarıyla kullanılmaktadır.

EK-Y1001 - A Tipi İdaktör
Stok No(NSN Number):
4320-27-056-1236

EK-Y1002 - B Tipi İdaktör
Stok No(NSN Number):
4320-27-056-1234

EK-Y1003 - C Tipi İdaktör
Stok No(NSN Number):
4320-27-056-1232

AYIRICI VANA (V-GATE / TRI-GATE)

Genellikle gemi ve iskelelerdeki yangın hidrantlarında kullanılır. Seyyar olarak büyük çap hortumdan birden fazla küçük çap hortuma çoğaltmak amacıyla da kullanılmaktadır. Gövde tasarımı firmamıza ait olan ayırıcı vanaların akış kontrolleri küresel olarak sağlanmaktadır. Tüm parçaları MS58 pirinç olan ayırıcı vanaların 3 farklı çeşidi vardır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı şartnamesine uygundur.

EK-Y1004 - A Tipi Vana
Stok No (NSN Number): 4210-27-038-7451

EK-Y1005 - B Tipi Vana
Stok No (NSN Number): 4210-27-038-7432

EK-Y1006 - C Tipi Vana
Stok No (NSN Number): 4210-27-038-7447

RAKOR – ARA RAKOR

Gemilerdeki yangın hortumlarının liman vb. yerlerde bulunan su tesisatına bağlanmasına yarayan elemanlardır. Deniz Kuvvetlerinin 216-0000-42 1 0-003-001 numaralı şartnamesine ve TS 2323 standardına uygundur. Ara Rakorların Çalışma Basıncı : 16 kg/cm2

EK-Y1008 - 1 ½" D/D Ara Rakor

EK-Y1010 - 1 ½" E/E Ara Rakor

EK-Y1013 - 1 ½" D/65 mm Kavramalı Ara Rakor

EK-Y1015 - 2" D/65 mm Kavramalı

EK-Y1016 - 2 ½" Hortum Rakoru

EK-Y1018 - 65 mm Kavramalı Hortum Rakoru (TS 2323)

SÜZGEÇ

İstenmeyen maddelerin tulumbalar tarafından emilmesini önlemek amacıyla kullanılır. Deniz Kuwetleri Komutanlığı'nın 2 l 6-0000-4730-002-00-B numaralı şartnamesine uygundur.Alaşımlı Alüminyum döküm malzemeden üretilmiştir.Paslan­ maz Süzgeç ve klepe sökülebilir.Çalparalıdır.(İp ile yukarıdan açılabilir özelliktedir.)Emniyet ipi bağlantı halkası mevcuttur.

Tip:1 (Type 1) EK-311061VAS

Bağlantı Rakor Cinsi(Connection Coupling Type), Dişi (Female)

Rakor Ölçüleri(Coupling Size), 2" (2 inches)

Tip:2 (Type 2) EK-311062/AS

Bağlantı Rakor Cinsi(Connection Coupling Type), Dişi (Female)

Rakor Ölçüleri(Coupling Size), 3" (3inches)

Tip:3 (Type 3) EK-311063/AS

Stok No(NSN Number): 4210-27-024-5252

Bağlantı Rakor Cinsi (Connection Coupling Type), Dişi (Female)

Rakor Ölçüleri(Coupling Size), 4" (4 inches)

HORTUM SU ALICI

P-250/P-100/P-60 Seyyar yangın tulumbaları alıcı hortum ve rakorlarına bağlanarak su çekmek, su tahliye etmek amacıyla kullanılır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2l6-0000-4730-002-000-B numaralı şartnamesine uygundur. Hortum rakorları alaşımlı alüminyum dökümdür. Hortumlar TS EN ISO 4641:2011 Tip:2'ye uygundur .

Tip:1 (Type 1) EK-18896/AH

Stok No(NSN Number): 4720-27-011-4637

Hortum Uzunluğu(Hose Length): Standart olarak 3 mt veya istenilen özel ölçülerde

Rakor Ölçüleri(Coupling Size):2" bir taraf dişi - diğer taraf erkek (2 inches, with male and female end

Tip:2 (Type 2) EK-18898/AH

Stok No(NSN Number): 4720-27-011-4647

Hortum Uzunluğu(Hose Length), Standart olarak 3 mt veya istenilen özel ölçülerde

Rakor Ölçülerl(Coupling Size),3" bir taraf dişi - diğer taraf erkek (3 inches, with male and female end.)

Tip:3 (Type 3) EK-18900/AH

Stok No(NSN Number): 4720-27-011-4636

Hortum Uzunluğu (Hose Length), Standart olarak 3 mt veya istenilen özel ölçülerde

Rakor Ölçüleri (Coupling Size), 4" bir taraf dişi - diğer taraf erkek (4 inches, with male and female end.)

Ekimas

A Tipi İdaktör

Su Tahliye Kapasitesi:
9 metre su çıkış yüksekliğinde 8 kg/cm² su giriş basıncında 60 ton/saattir.
Çalışma Basıncı: En az 15 kg/cm²
Su Giriş Anma Çapı: 2 ½ "
Su Çıkış Çapı: 4" - Ağırlık: 16 kg
Malzeme Cinsi:
Gövde ve Boru Nozul: Alaşımlı Aluminyum (AlMg5)
Rakorlar: Ck45 Çelik HRC50
Küçük Nozullar: Bakalit

×
Ekimas

B Tipi İdaktör

Su Tahliye Kapasitesi:
9 metre su çıkış yüksekliğinde 8 kg/cm² su giriş basıncında 20 ton/saattir.
Çalışma Basıncı: En az 15 kg/cm²
Su Giriş Anma Çapı: 50 mm kavramalı
Su Çıkış Anma Çapı: 65 mm - Ağırlık: 14 kg
Malzeme Cinsi:
Gövde, Boru Nozul ve Küçük Nozul: Bronz (Rg5) döküm
Rakorlar: Bronz (Rg5) döküm
Geri Döndürmez Disk: Alaşımlı Aluminyum (AlMg5)

×
Ekimas

C Tipi İdaktör

Su Tahliye Kapasitesi:
9 metre su çıkış yüksekliğinde 8 kg/cm² su giriş basıncında 20 ton/saattir.
Çalışma Basıncı: En az 15 kg/cm²
Su Giriş Anma Çapı: 1 ½ "
Su Çıkış Çapı: 2 ½" - Ağırlık: 16 kg
Malzeme Cinsi:
Gövde, Boru Nozul ve Süzgeç: Bronz (Rg5) döküm
Rakorlar: MS58 Pirinç
İç Nozul: Paslanmaz (316 Ti)

×
Ekimas

EK-Y1004 - (Amerikan tip) 2 ½" Giriş – 2 x 1 ½" Çıkış

×
Ekimas

EK-Y1005 - (Alman tip) 65 mm (Tip B) Giriş – 2 x 50 mm (Tip C) Çıkış

×
Ekimas

EK-Y1006 - (Alman tip) 65 mm (Tip B) Giriş – 3 x 50 mm (Tip C) Çıkış

×
Ekimas

(Amerikan tip) 2 ½" Giriş – 2 x 1 ½" Çıkış

×
Ekimas

EK-Y1008 - 1 ½" D/D Ara Rakor

*2 ½" Dişi Dişi ara rakor

*4" Dişi Dişi ara rakor

*1 ½" Dişi/ 2" Dişi ara rakor

*l ½" Dişi/2 ½" Erkek ara rakor

×
Ekimas

2 ½" D/D Ara Rakor

×
Ekimas

EK-Y1010 - 1 ½" E/E Ara Rakor

* 2 ½" Erkek / Erkek ara rakor

*4" Erkek / Erkek ara rakor

*l ½" Erkek / 2" Erkek ara rakor

*l ½" Erkek / 2 ½" Dişi ara rakor

×
Ekimas

2 ½" E/E Ara Rakor

×
Ekimas

2 ½" D/50 mm Kavramalı Ara Rakor

×
Ekimas

EK-Y1013 - 1 ½" D/65 mm Kavramalı Ara Rakor

*50 mm Kavramalı/ 1 ½" Dişi ara rakor

*50 mm Kavramaıı/ 2 ½" Dişi ara rakor

×
Ekimas

EK-Y1015 - 2" D/65 mm Kavramalı

*50 mm Kavramalı/1 ½" Erkek ara rakor

*50 mm Kavramalı/ 2 ½" Erkek ara rakor

*65 mm Kavramaıı/ 1 ½" Erkek ara rakor

×
Ekimas

EK-Y1016 - 2 ½" Hortum Rakoru

*1 ½" Hortum rakoru

×
Ekimas

Tip C Basma Hortum Rakoru TS 12258 (50 MM Kavramalı)

×
Ekimas

EK-Y1018 - 65 mm Kavramalı Hortum Rakoru (TS 2323)

*65 mm Kavramalı Hortum rakoru Tip C (TS2323)

50 mm Kavramalı Hortum rakoru Tip C (TS2323)

×
Ekimas

Tip B Basma Hortum Rakoru TS 12258 (65mm Kavramalı)

×
Ekimas

Tip C Sabit Rakor TS 12258 (50mm Kavramalı)

×
Ekimas

Tip D Sabit Rakor TS 12258 (32 mm Kavramalı)

×
Ekimas ×
Ekimas ×
Ekimas ×
Ekimas ×